எந்த கிழமையில் (நாட்களில்) எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கலாம்?

0 66

எந்த கிழமையில் (நாட்களில்) எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கலாம்? Good day for Oil bath. #basic #astrology

சாதகமான நாட்கள்

திங்கட்கிழமை
புதன்கிழமை
சனிக்கிழமை

சாதகமில்லா நாட்கள்

ஞாயிற்றுக் கிழமை
செவ்வாய்க்கிழமை
வியாழக்கிழமை
வெள்ளிக்கிழமை

பலன்கள்

  • ஞாயிற்றுக் கிழமை – உடல் அழகு கெடும்
  • திங்கட்கிழமை – பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும்
  • செவ்வாய்க்கிழமை – துன்பங்கள் உண்டாகும்
  • புதன்கிழமை – பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும், தெய்வ பக்தி உண்டாகும்
  • வியாழக்கிழமை – அறிவு மந்தமாகும்
  • வெள்ளிக்கிழமை – பொருள் நஷ்டம்
  • சனிக்கிழமை – செல்வம் பெருகும், ஆயுள் விருத்தி அடையும்

பரிகாரம்

ஞாயிற்றுக் கிழமை – அலரி
செவ்வாய்க்கிழமை – செம்மண்
வியாழக்கிழமை – பச்சறுகு
வெள்ளிக்கிழமை – எருத்தூள்

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More