ராசிக்கு 8 ல் சந்திரன் சந்திராஷ்டமம் கெடுபலன் நாட்கள் / உண்மையா பொய்யா / உண்மை வேறு நாள்

மாதம் கெடுபலன் நிகழும் துல்லிய நாட்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் / எளிய முறையில் / சந்திராஷ்டமம் இருக்கு ஆனா இல்லை /

1,396

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More