திருமண பொருத்தம் – தோஷங்களும் மற்றும் பரிகாரங்களும்

திருமண பொருத்தம் இப்போது ஜோதிடத்தில் அனைவருக்கும் சவாலாக விளங்குவது திருமண பொருத்தம் தான். 10 ஜோதிடர்களிடம் ஜோதிடம் பார்த்தேன். 6பேர் செய்யலாம் என்றார்கள். 4 பேர் வேண்டாம் என்கிறார்கள்.6-பேர் பெரும்பான்மையாக சொன்னதால் திருமணம்…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More