ஜோதிடத்தில் காதல் – Love in astrology

ஜோதிடத்தில் காதல் - Love in astrology - kadhal jothidam. காதல் என்பது இரு மனங்களில் ஏற்படும். அன்பின் பரிமாற்றத்தின் வெளிப்பாடே ! காதல் இன்றைய ஆண் /பெண்களின் மனதில் நிறைந்துள்ளது.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More